Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

Onze eerstvolgende opleidingen

Algemeen Milieuaansprakelijkheid kan zeer verregaande gevolgen hebben voor ondernemingen. U wordt wegwijs gemaakt in de verschillende vormen van aansprakelijkheid en hoe u zich kan voorbereiden op belangrijke transacties.
We benadrukken reeds dat alertheid geboden is om milieuinbreuken en -misdrijven te voorkomen. De mogelijke gevolgen van onzorgvuldig handelen, zullen met enkele cases worden toegelicht.
Topics
  • Milieurisico’s in een bedrijf
  • Milieumisdrijven en strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Wat zijn de financiële gevolgen?
  • Milieurisico’s bij fusies en overnames
  • Welke milieuverplichtingen gaat u na bij transacties?
  • Milieurisico’s in contracten
  • Europese context: Milieuschadedecreet, Environmental Liability Directive (ELD)
  • Minnelijke schikkingen
  • Aansprakelijkheid en boetes
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau